Search

ترنيمة احنا جنود ويسوعنا قائدنا

(احنا جنود ويسوعنا قائدنا وبنسلك في طريق النور

     وخطاوي رجليه سكتنا خطوة  بخطوة وراها طابور)2

راية مجده هي رايتنا راية مجده هي رايتنا

راية غالب مش مغلوب  راية (غالب)3 مش مغلوب

(احنا جنود ويسوعنا معانا بيعدي بينا البحور

لو فرعون بجيوشه ورانا هيعدينا لأرض النور)2

أصل قائدنا أصل قائدنا

أصل قائدنا هو يسوع

احنا جنود ويسوعنا قائدنا وبنسلك في طريق النور

وخطاوي رجليه سكتنا خطوة بخطوة وراها طابور)2

راية مجده هي رايتنا راية مجده هي رايتنا

 راية غالب مش مغلوب  راية (غالب)3 مش مغلوب

أصل قائدنا أصل قائدنا

أصل قائدنا هو يسوع

(احنا جنود ويسوعنا قائدنا وبنسلك في طريق النور

وخطاوي رجليه سكتنا خطوة بخطوة وراها طابور)2

راية مجده هي رايتنا راية مجده هي رايتنا

راية غالب مش مغلوب  راية (غالب)3 مش مغلوب